Our Past Presidents

 

SH .RAJEEV SINGH THAKUR JUN .2005
SH.BHASKAR A. SAWANT ОСТ.2006
SH .KUNJI LAL MEENA DEC .2008
SH.ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR SEP .2010
SH.R.S. JAKHAR AUG .2013
SH.M.P. SWAMI FEB .2014
SH .MUKTANAND AGARWAL MAY 2015
SH.RAJAN VISHAL MAY 2017
SH .PRAKASH RAJPUROHIT MAY 2018
SH .INDERJEET SINGH DEC .2018
MRS .ANANDI JUL .2020
SH .NANNU MAL PAHADIA DEC .2020
SH .NAKATE SHIV PRASAD MADAN APR .2022
DR .JITENDRA KUMAR SONI JUL .2022
SH .PUKHRAJ SEN MAY 2023
SH.AVICHAL CHATURVEDI OCT .2023